Hem

Ny teknik i Renseriet

Flexichipper – Äntligen ny teknik i renseriet

Vår patenterade lösning gör det möjligt att ersätta skivhuggar med trumhuggar. Flexichipper är en trumhugg som ger mer och jämnare flis ur var stock och bidrar till en jämnare massakokning.Vi har sedan 2014 forskat och testat detta, och kan därför sticka ut hakan och lova att du får en ROI på under 18 månader, och i många fall under ett år.

Kontakta oss för ett förslag.

 

Ökat utbyte av biobaserad råvara

Flexichipper – ger ökat utbyte av biobaserad råvara

Vår hugg ger mindre spill än dagens skivhuggar. Tack vare vår nya  princip, kan vi spara på den bas av träfiber som finns. Detta är viktigt då allt fler vill ersätta plast med träbaserade material. Nu senast är det sugröret som skall ersättas med ett träbaserat alternativ, och vi läser nästan dagligen om nya produkter i trä.  Därför vill vi på MCS få de stora flödena av träfiber så effektiva som möjligt, så att vi kan använda det som sparas till att ersätta olja.

Jämna flöden

Flexichipper – ger bättre flöde

Alla processer mår bra av ett jämnt flöde.  En utmaning för massaprocessen är att inkommande råvara varierar. Detta på grund av naturlig variation i träden, samt väder och temperatur vid huggtillfället. Vi kan kompensera direkt i vår hugg, så att variationerna minskar. En jämn flis över året, gör att processen i kokning och övrigt kommer att få färre störningar och regleringar.

 

Produktfakta

Multi Channel Sweden AB har tagit fram en ny typ av flishugg. Den består av inbanor , själva huggen och utmatning.

Inbanorna kan regleras under drift. Detta är vi ensamma med, och gör så att flisens egenskaper kan förändras även när huggen är igång.

Huggen består av en stor tung trumma, med knivarna placerade på manteln. Denna placering gör att vi får exakt hastighet på kniven när den träffar trät, oavsett var det kommer in i huggen. Detta skiljer oss från skivhuggar, där knivens hastighet ökar med avståndet från centrum.

Utmatning sker med en skruv, varefter det transporteras  vidare till en stack eller in i kokaren.

Styrning av huggen läggs in i brukets ordinarie system.

Kontakta oss om du vill veta om vi kan ersätta just din hugg, och hur mycket du kommer att tjäna på det.

En hållbar lösning

Multi Channel Sweden AB har tagit fram en ny typ av flishugg, som tack vare jämnare hastighet när kniven träffar trästammen, skapar mindre spill och fler flisbitar av samma storlek. Detta gör att ett massabruk kan producera lika mycket massa på kortare tid med mindre råvaruåtgång.

Om vi skall ge ett exempel från något av våra många tester, så kan vi säga att ett bruk som hugger ca 100 timmerbilar per dygn, kan låta ca 2-3 timmerbilslass stå kvar i skogen varje dygn, och ändå producera lika mycket massa. Den jämnare storleken på flisen leder också till en mera lättstyrd process, vilket över tid kommer att minska både kemikalieförbrukning och regleringsproblem, och göra det möjligt att producera mera med samma resurser.

Det är vad vi på MCS kallar riktigt miljöarbete.