Hållbarhet

Världens massafabriker använder stora mängder råvara. Med dagens huggar skapas spill, som tyvärr eldas upp istället för att bli massa.

MCS kan effektivt minska förbrukningen av råvara, och dessutom bidra med ökad lönsamhet.

Nu när trenden är att ersätta olja, kommer träfiber att bli än mer intressant. Allt man kan göra av olja kan man göra av trä.

Vi på MCS vill att de stora flödena som går i världens massafabriker effektiviseras, så att så mycket olja som möjligt kan ersättas med träbaserad råvara. Det är möjligt med vår hugg.