Forskning och fakta

Forskning och Fakta

Multi Channel Sweden AB har under flera år forskat på hur vår hugg bidrar till förbättringar.

Till vår hjälp har vi haft framförallt Jessica Gard Timmerfors, Umeå Universitet, Leif Jönsson, Umeå Universitet och Sture Noreus, MoRe Research AB. Vi har även själva kompetens, och framförallt i Sten Häggström, vilken jobbat i hela sitt yrkesliv med massaframställning.

Resultaten finns dokumenterade både i våra databaser, samt i ett flertal rapporter och artiklar som finns att läsa. Länkar till två av artiklarna finns nedan.

Sten Häggström  väger en fraktion för att kontrollera resultatet.